2015. április 11., szombat

A költészet napja


Ma van a költészet napja.

Bevallom, nem vagyok nagy vers kedvelő. Egy-kettő van, amit igazán kedvelek.

De a költészet napja szóljon a versekről és egy játékról.
Nem kell mást tenned, csak megosztanod kedvenc versedet és email címedet( a nyerés eshetősége miatt) velem.

Végezetül az én kedvencemWeöres Sándor:
A Tündér
Bóbita, bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka-hadak fuvoláznak,
Sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita, bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, igér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, bóbita épít,
Hajnali köd-fal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe-király fia-lánya.

Bóbita,bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.


18 megjegyzés:

 1. Ha már József Attila születésnapja alkalmából ünnepeljük a magyar költészetet, én tőle választottam egy verset:
  [e-mailem: kruftmaftha@gmail.com]

  József Attila:
  ARS POETICA

  Költő vagyok - mit érdekelne
  engem a költészet maga?
  Nem volna szép, ha égre kelne
  az éji folyó csillaga.

  Az idő lassan elszivárog,
  nem lógok a mesék tején,
  hörpintek valódi világot,
  habzó éggel a tetején.

  Szép a forrás - fürödni abban!
  A nyugalom, a remegés
  egymást öleli s kél a habban
  kecsesen okos csevegés.

  Más költők - mi gondom ezekkel?
  Mocskolván magukat szegyig,
  koholt képekkel és szeszekkel
  mímeljen mámort mindegyik.

  Én túllépek e mai kocsmán,
  az értelemig és tovább!
  Szabad ésszel nem adom ocsmány
  módon a szolga ostobát.

  Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
  A mindenséggel mérd magad!
  Sziszegve se szolgálok aljas,
  nyomorító hatalmakat.

  Nincs alku - én hadd legyek boldog!
  Másként akárki meggyaláz
  s megjelölnek pirosló foltok,
  elissza nedveim a láz.

  Én nem fogom be pörös számat.
  A tudásnak teszek panaszt.
  Rám tekint, pártfogón, e század:
  rám gondol, szántván, a paraszt;

  engem sejdít a munkás teste
  két merev mozdulat között;
  rám vár a mozi előtt este
  suhanc, a rosszul öltözött.

  S hol táborokba gyűlt bitangok
  verseim rendjét üldözik,
  fölindulnak testvéri tankok
  szertedübögni rímeit.

  Én mondom: Még nem nagy az ember.
  De képzeli, hát szertelen.
  Kisérje két szülője szemmel:
  a szellem és a szerelem!

  ~1937. február-március~

  VálaszTörlés
 2. Szia!
  Egyetlen verset kiválasztani kedvencnek szerintem jóformán lehetetlen, de azért (nagy nehezen) most végül emellett sikerült döntenem:


  Samuel Taylor Coleridge:
  KUBLA KÁN

  Kubla kán tündérpalotát
  építtetett Xanaduban,
  hol roppant barlangokon át
  örök éjbe veti magát
  az Alph, a szent folyam.
  Mérföldnyi jó földet tizet
  gyorsan torony s fal övezett:
  s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb,
  tündöklő kertek és kanyar patak;
  ott sötét erdők, vének, mint a domb,
  öleltek napos pázsitfoltokat.

  De óh, amott a cédrusfödte bércen
  a mélybe milyen hasadék szakadt!
  Micsoda vad hely! démon-kedvesét sem
  siratja szentebb, iszonyúbb vidéken
  elhagyott nő a sápadt hold alatt!
  S e szakadékból, forrva, zakatolva,
  mintha a föld gyors lélegzete volna,
  hatalmas forrás lüktetett elő:
  torkából, mint felugró jégeső
  vagy mint a pelyvás maga a csép alatt, -
  ívben repült a sok nagy szirtdarab:
  s táncos sziklákkal együtt így okádta
  a folyót a kút örök robbanása.
  Öt mérföldet átkanyarogva szállt a
  szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt,
  aztán elérte a barlangokat
  s leviharzott a halott óceánba:
  s e messzi zajból Kubla ősatyák
  szavát hallotta, hadak jóslatát!

  A kéjpalota nézte sok száz
  lenge tornyát a vizen
  és egy zene volt a forrás
  és a barlang, egy ütem.
  Ritka művészet, ihlet és csoda:
  jégbarlangok és napfénypalota!

  Ismertem egy lányt valaha,
  látomás lehetett:
  Abesszinia lánya volt,
  Abora hegyéről dalolt
  s cimbalmot pengetett.
  Zendülne csak szivemben
  még egyszer a dala,
  oly vad gyönyör gyúlna ki bennem,
  hogy felépítném csupa
  muzsikából azt a szép
  fénydómot! a jégtermeket!
  S mind látná, aki hallana,
  s "Vigyázzatok!" kiáltana,
  "Szeme villám! haja libeg!
  Hármas kört reá elébb,
  s csukja szemünk szent borzalom,
  mert mézen élt, mézharmaton,
  s itta a Menyország tejét!"

  (Szabó Lőrinc fordítása)


  _______
  az email címem: g_dora@citromail.hu)

  VálaszTörlés
 3. Az én kedvencem:

  Ady Endre: Sorsunk

  Van az életben egy-egy pillanat,
  Erősnek hisszük szerfelett magunkat.
  Lelkünk repül, száll, magával ragad,
  Bús aggodalmak mindhiába húznak.
  Csalóka álmok léghajóján
  A vihar szépen fellegekbe tüntet,
  Míg lenn a földön kárörvendő,
  Gúnyos kacajjal röhögnek bennünket.

  Van az életben egy-egy pillanat,
  Hogy nem várunk már semmit a világtól,
  Leroskadunk bánat terhe alatt,
  Szívünk mindenkit megátkozva vádol.
  Míg porba hullva megsiratjuk,
  Mi porba döntött - sok keserü álmunk,
  Nincs egy szem, amely könnyet ejtsen,
  Míg testet öltött fájdalmakká válunk.

  Ez a mi sorsunk, mindörökre ez,
  Szivünk a vágyak tengerén evez,
  Hajónkat szélvész, vihar összetépi,
  De egy zord erő küzdelemre készti.
  Bolyongunk, égünk, lelkesedve, vágyva,
  Nincs egy reményünk, mely valóra válna,
  Míg sírba visz az önvád néma átka.

  e-mail: burjanjudit@gmail.com

  VálaszTörlés
 4. Szia :D nekem ez a vers az örök favoritom, szavalni is nagyon szerettem ezt a művet :D

  Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele!

  Téli szél a tar gallyakat fújja
  Mint az Isten égre tartott ujja
  Mint megcsúfolt, kikacagott álom
  Állunk egyedül a nagy világon.

  Elvették s most véle nagyra vannak
  Törött véres kardját a magyarnak.
  De még minden nép a sírját ássa
  Van szava, hogy világgá kiáltsa

  Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk
  Csak mi, csak mi emeljük fel fejünk.
  Tiporhatják szûz tiszta igazunk
  Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk.

  De hirdessük gúzsba kötött kézzel
  Sebes ajkkal, lázadó vérrel
  Idézve menny, pokol hatalmait
  Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.

  Kezünk bár nem pihen a kardvason
  A szíveinkben nem lesz nyugalom.
  Jöhetnek jövõ századok s megint
  Csak felszakadnak régi sebeink.

  E sebek és e fájdalom örök.
  Ettõl vonaglik minden magyar rög
  Ettõl vérez ki majd nyomunkba hág
  Ettõl nem gyógyulnak az unokák.

  Tátra erdõk ettõl zúgnak-búgnak
  Ettõl reszket lelke minden zugnak
  Puha szívek kõvé ettõl vállnak
  Kemény kövek élõ szívként fájnak.

  Amíg élünk ettõl fájunk, égünk
  Sírban ettõl nem lesz pihenésünk
  Ettõl szorul a kezünk ökölbe
  Ettõl sír a gyermek anyaölben.

  Fenyõmadár behavazott fákon
  Száraz haraszt téli pusztaságon
  A folyók, a fák, a füvek szelleme
  Minden süvít, mi nem nyugszunk bele.

  Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet
  Versailles-ig lobogjon az üzenet
  Hogy megroppant bár karunk ereje
  Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!

  e-mail: barathbarbi1126@gmail.com

  VálaszTörlés
 5. Szia! :) Az én kedvencem:

  Villon: Ellentétek

  Szomjan halok a forrás vize mellett;
  Tűzben égek és mégis vacogok;
  Parazsas kályhánál vad láz diderget;
  Hazám földjén is száműzött vagyok;
  Csupasz féreg, díszes talárt kapok;
  Hitetlen várok, sírva nevetek;
  Az bíztat, ami tegnap tönkretett;
  Víg dáridó bennem a bosszúság;
  Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek;
  Befogad és kitaszít a világ.

  Nem biztos csak a kétes a szememnek
  S ami világos, mint a nap: titok;
  Hiszek a véletlennek, hirtelennek,
  S gyanúm az igaz körül sompolyog;
  Mindig nyerek és vesztes maradok;
  Fektemben is fölbukás fenyeget;
  Van pénzem, s egy vasat se keresek,
  És reggel köszönök jó éjszakát;
  Várom, senkitől, örökségemet;
  Befogad és kitaszít a világ.

  Semmit se bánok, s ami sose kellett,
  Kínnal mégis csak olyat hajszolok;
  Csalánnal a szeretet szava ver meg,
  S ha igaz szólt, azt hiszem, ugratott;
  Barátom, aki elhiteti, hogy
  Hattyúk csapata a varjú-sereg;
  Igazság és hazugság egyre-megy,
  És elhiszem, hogy segít, aki árt;
  Mindent megőrzök s mindent feledek:
  Befogad és kitaszít a világ.

  Ajánlás

  Herceg, kegyes jóságod lássa meg:
  Nincs eszem, s a tudásom rengeteg.
  Lázongva vallok törvényt és szabályt.
  S most mi jön? Várom a pályabéremet,
  Mert befogad és kitaszít a világ.

  e-mail: vereskaldi96@gmail.com

  VálaszTörlés
 6. ÓH SZÍV! NYUGODJ!

  Fegyverben réved fönn a téli ég,
  kemény a menny és vándor a vidék,
  halkul a hó, megáll az elmenő,
  lehellete a lobbant keszkenő.

  Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
  helyezkedik a csontozott uton;
  kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
  zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

  De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
  mint egykor melléd: mellé leülök.
  Bajos szél jaját csendben hallgatom,
  csak hulló hajam repes vállamon.

  Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
  szerelem szólal, incseleg felém,
  pirkadó madár, karcsu, koronás,
  de áttetsző, mint minden látomás.

  mail: gazibla@gmail.com

  VálaszTörlés
 7. József Attila
  Születésnapomra
  Harminckét éves lettem én –
  meglepetés e költemény
  csecse
  becse:
  ajándék, mellyel meglepem
  e kávéházi szegleten
  magam
  magam.
  Harminckét évem elszelelt
  s még havi kétszáz sose telt.
  Az ám,
  Hazám!
  Lehettem volna oktató,
  nem ily töltőtoll koptató
  szegény
  legény.
  De nem lettem, mert Szegeden
  eltanácsolt az egyetem
  fura
  ura.
  Intelme gyorsan, nyersen ért
  a „Nincsen apám” versemért,
  a hont
  kivont
  szablyával óvta ellenem.
  Ideidézi szellemem
  hevét
  s nevét:
  „Ön, amig szóból értek én,
  nem lesz tanár e féltekén” –
  gagyog
  s ragyog.
  Ha örül Horger Antal úr,
  hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
  sekély
  e kéj –
  Én egész népemet fogom
  nem középiskolás fokon
  taní-
  tani!
  1937. április 11.
  gazitimea@freemail.hu

  VálaszTörlés
 8. Az én kedvencem egy megunhatatlan örök klasszikus :)

  RADNÓTI MIKLÓS: HETEDIK ECLOGA

  Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
  tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.
  Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
  és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
  Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
  megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
  oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

  Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
  Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
  Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
  Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
  És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
  Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

  Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
  úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
  vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
  zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
  őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

  Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
  hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
  szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, -
  jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
  s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.

  Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
  ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
  Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
  és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
  rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
  s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
  lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.

  Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
  horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
  ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
  féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
  íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
  nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

  Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben,
  1944. július

  (Email címem: andika.bedocs@gmail.com)

  VálaszTörlés
 9. Email: lauraracz@freemail.hu

  Kedvenc vers:

  Kosztolányi Dezső: A rossz élet

  Az őszi utcán fúj a szél.
  A fa az éjszakába fél.

  Csak fúj a szél, fúj, egyre fúj.
  Azt mondja, nincsen semmi új.

  Nincs semmi új, csak unalom.
  Hányódás régi útakon.

  Nincs semmi új, nincs semmi jó.
  És nem igaz, hogy lenni jó.

  Nem jó az élet méze sem.
  Nem jó aludni csöndesen.

  Nem jó ásítva kelni fel
  s fülledt undorral telni el.

  Nem jó feküdni gondtalan,
  és átkozott, ki gondba van.

  Nem jó kacagni tétován
  a virágfüstölős szobán.

  Nem jó rohanni sebtiben,
  nem jó: a nem, nem: az igen.

  Nem jó a csönd, nem jó a szó,
  a sírba, tán még ott se jó.

  Jaj, úgy szeretnék egymagam
  a földre esni hangtalan.

  Csak esni, bukni, hullani,
  mint hogyha fájna valami.

  Elhagyni sárga bútorom,
  csatangolni, mint egykoron.

  Lakástalan és egyedül
  bolyongani, kivert ebül.

  Ott, ahol senkise tanyáz,
  bámulni, hogy lobog a ház.

  Halálba ringani vakon
  a duzzadt, őszi árakon.

  Elveszni lassan, hallgatag
  a sírva-síró ég alatt.

  A vállamon egy rongy köpeny,
  így állani közönyösen.

  Sűrű esőben állani,
  mint a kopár fa ágai.

  Csak fázni egész éjszaka
  és ázni, mint egy árva fa.

  VálaszTörlés
 10. Szia!:)
  Kedvenc versem:
  Petőfi Sándor: Szeptember Végén
  
  Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
  Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
  De látod amottan a téli világot?
  Már hó takará el a bérci tetőt.
  Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár
  S még benne virít az egész kikelet,
  De íme, sötét hajam őszbe vegyűl már,
  A tél dere már megüté fejemet.

  Elhull a virág, eliramlik az élet…
  Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
  Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
  Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
  Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
  Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
  S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
  Hogy elhagyod érte az én nevemet?

  Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
  Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
  Én feljövök érte a síri világból
  Az éj közepén, s oda leviszem azt,
  Letörleni véle könyűimet érted,
  Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
  S e szív sebeit bekötözni, ki téged
  Még akkor is, ott is, örökre szeret!


  ---
  e-mail: dotra970817@gmail.com
  köszi a lehetőséget!

  VálaszTörlés
 11. mail. elhaym.silverberg@gmail.com

  Csokonai Vitéz Mihály

  A reményhez

  Főldiekkel játszó
  Égi tűnemény,
  Istenségnek látszó
  Csalfa, vak Remény!
  Kit teremt magának
  A boldogtalan,
  S mint védangyalának,
  Bókol úntalan.
  Síma száddal mit kecsegtetsz?
  Mért nevetsz felém?
  Kétes kedvet mért csepegtetsz
  Még most is belém?
  Csak maradj magadnak!
  Biztatóm valál;
  Hittem szép szavadnak:
  Mégis megcsalál.

  Kertem nárcisokkal
  Végig űltetéd;
  Csörgő patakokkal
  Fáim éltetéd;
  Rám ezer virággal
  Szórtad a tavaszt
  S égi boldogsággal
  Fűszerezted azt.
  Gondolatim minden reggel,
  Mint a fürge méh,
  Repkedtek a friss meleggel
  Rózsáim felé.
  Egy híjját esmértem
  Örömimnek még:
  Lilla szívét kértem;
  S megadá az ég.

  Jaj, de friss rózsáim
  Elhervadtanak;
  Forrásim, zőld fáim
  Kiszáradtanak;
  Tavaszom, vígságom
  Téli búra vált;
  Régi jó világom
  Méltatlanra szállt.
  Óh! csak Lillát hagytad volna
  Csak magát nekem:
  Most panaszra nem hajolna
  Gyászos énekem.
  Karja közt a búkat
  Elfelejteném,
  S a gyöngykoszorúkat
  Nem irígyleném.

  Hagyj el, óh Reménység!
  Hagyj el engemet;
  Mert ez a keménység
  Úgyis eltemet.
  Érzem: e kétségbe
  Volt erőm elhágy,
  Fáradt lelkem égbe,
  Testem főldbe vágy.
  Nékem már a rét hímetlen,
  A mező kisűlt,
  A zengő liget kietlen,
  A nap éjre dűlt.
  Bájoló lágy trillák!
  Tarka képzetek!
  Kedv! Remények! Lillák!
  Isten véletek!

  VálaszTörlés
 12. József Attila

  NŐ A TÜKÖR ELŐTT

  A tükör előtt öltözik. Csupasz,
  Akár a frissen megköszörült penge.
  Nem látta férfi, mégis beleszúrja
  Kegyetlen tükre minden férfi-szembe.
  A tükör előtt öltözik. Gyapjú
  Kelmét neki növeszt a férfi nyája.
  Szoknyaként veszi magára a poklot
  S az ég fodorként hullámzik alája.
  Hajára aggat mély rejtelmeket,
  Vagy hajnalból köti ragyogó kontyát
  S a férfierő roppant vásznait
  Ujjai apró szallagokra bontják.
  Fülönfüggőül szívünket veszi,
  Nem hallott zenét csak neki zenéljen
  És nyelve alatt jéghegyeket hordoz,
  Hogy forróságát elvermelje mélyen.
  Lelkiismeretünket gyújtja föl,
  Hogy szemöldökét véle bekormozza,
  Tíz manikűrözött méregfogát és
  Ajkát vérünkkel festi meg pirosra.
  S már készen van és nincsen rajta más.
  Á, dehogy! tán csak egy virágszál éppen!
  Annyira egyszerűen indul el,
  Hogy szőnyegére: holt agyunkra lépjen.
  1924. jan.

  Emailc.: ejfeliharang@gmail.com

  VálaszTörlés
 13. Szia! Itt az én kédvencem Charles Baudelaire-től:

  Egy dög

  Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt,
  melybe ma szemünk ütközött:
  Az ösvényforduló kavicsos homokágyán
  váratlan egy iszonyu dög

  nyitotta lábait cédán magasba lökve,
  mig izzadt méreg járta át,
  élénk, gúnyosan és semmivel sem törődve,
  kipárolgással telt hasát.

  A nap sugarai tán azért tündököltek
  úgy e sülő szemét fölött,
  hogy atomjaiban adják vissza a Földnek
  azt, amit az egybekötött.

  S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra
  nézett alá az ég szeme;
  a bűz ereje az egész rétet bejárta,
  azt hitted, elájulsz bele.

  A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle,
  folyadékként és vastagon,
  fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve
  másztak az élő rongyokon.

  S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve
  s gyöngyözve néha felszökellt:
  a test bizonytalan dagadva-lélegezve
  sokszorozott életre kelt.

  S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan,
  mint futó szél a tó vizén,
  vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában
  ütemre forgat a legény.

  A széteső alak már-már nem volt, csak álom,
  kusza vonalak tömege,
  vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon
  a művész emlékezete.

  Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva
  nézett bennünket dühösen,
  sóváran lesve a percet, amikor újra
  lakmározhat a tetemen.

  - És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
  ilyen ragály és borzalom,
  szemeim csillaga, életem napvilága
  te, lázam, üdvöm, angyalom!

  Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő,
  az utolsó szentség után,
  csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő,
  s kövér gyom burjánzik buján.

  De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön
  vad csókjaival megehet,
  én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
  elrothadt szerelmeimet!

  (e-mail: annanikolettahelle@gmail.com)

  VálaszTörlés
 14. Wass Albert: Üzenet haza

  Üzenem az otthoni hegyeknek:
  a csillagok járása változó.
  És törvényei vannak a szeleknek,
  esőnek, hónak, fellegeknek
  és nincsen ború, örökkévaló.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem a földnek: csak teremjen,
  ha sáska rágja is le a vetést.
  Ha vakond túrja is a gyökeret.
  A világ fölött őrködik a Rend
  s nem vész magja a nemes gabonának,
  de híre sem lesz egykor a csalánnak;
  az idő lemarja a gyomokat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem az erdőnek: ne féljen,
  ha csattog is a baltások hada.
  Mert erősebb a baltánál a fa
  s a vérző csonkból virradó tavaszra
  új erdő sarjad győzedelmesen.
  S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
  a gyilkos vasat rég felfalta már
  s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
  hasznos anyaggá vált a föld alatt...
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  ha egyenlővé teszik is a földdel,
  nemzedékek őrváltásain
  jönnek majd újra boldog építők
  és kiássák a fundamentumot
  s az erkölcs ősi, hófehér kövére
  emelnek falat, tetőt, templomot.

  Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
  ki nem hamuval és nem embervérrel
  köti meg a békesség falát,
  de szenteltvízzel és búzakenyérrel
  és épít régi kőből új hazát.
  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  a fundamentom Istentől való
  és Istentől való az akarat,
  mely újra építi a falakat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  És üzenem a volt barátaimnak,
  kik megtagadják ma a nevemet:
  ha fordul egyet újra a kerék,
  én akkor is a barátjok leszek
  és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
  Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
  és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
  a víz szalad, de a kő marad,
  a kő marad.

  És üzenem mindenkinek,
  testvérnek, rokonnak, idegennek,
  gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
  annak, akit a fájás űz és annak,
  kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
  vigyázzatok és imádkozzatok!
  Valahol fönt a magos ég alatt
  mozdulnak már lassan a csillagok
  a s víz szalad és csak a kő marad,
  a kő marad.

  Maradnak az igazak és a jók.
  A tiszták és békességesek.
  Erdők, hegyek, tanok és emberek.
  Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

  Likasszák már az égben fönt a rostát
  s a csillagok tengelyét olajozzák
  szorgalmas angyalok.
  És lészen csillagfordulás megint
  és miként hirdeti a Biblia:
  megméretik az embernek fia
  s ki mint vetett, azonképpen arat.
  Mert elfut a víz és csak a kő marad,
  de a kő marad.

  Bajorerdő, 1948.

  (email: anett.pataki92@gmail.com)

  VálaszTörlés
 15. Kányádi Sándor: Két nyárfa

  Én sem volnék, ha nem volnál,
  ha te hozzám nem hajolnál,
  te sem volnál, ha nem volnék,
  ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te,
  só vagy az én kenyeremben,
  mosoly vagy a bajuszomon,
  könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem:
  szeretőm vagy és testvérem.
  Köt a vérem, köt a véred:
  szeretőd vagyok s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
  viharom, ki szerteszaggatsz,
  szellőd vagyok, ki simogat,
  viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál,
  én sem volnék, ha nem volnál.
  Vagyunk ketten két szép nyárfa,
  s búvunk egymás árnyékába.

  (zsofcsah@gmail.com) Köszi a lehetőséget! :)

  VálaszTörlés
 16. Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz
  Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod,
  hogy valahol, bárhol a nagy világon
  könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
  eredj…
  Szállj mint a fecske, délnek,
  vagy északnak, mint a viharmadár,
  magasából a mérhetetlen égnek
  kémleld a pontot,
  hol fészekrakó vágyaid kibontod.
  Eredj, ha tudsz.
  Eredj, ha hittelen
  hiszed: a hontalanság odakünn
  nem keserűbb, mint idebenn.
  Eredj, ha azt hiszed,
  hogy odakünn a világban nem ácsol
  a lelkedből, ez érző, élő fából
  az emlékezés új kereszteket.
  A lelked csillapuló viharának
  észrevétlen ezer új hangja támad,
  süvít, sikolt,
  s az emlékezés keresztfáira
  téged feszít a honvágy és a bánat.
  Eredj, ha nem hiszed.
  Hajdanában Mikes se hitte ezt,
  ki rab hazában élni nem tudott
  de vállán égett az örök kereszt
  s egy csillag Zágon felé mutatott.
  Ha esténként a csillagok
  fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
  meglátogatták az itthoni árnyak,
  szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
  a szívét kitépték.
  S hegyeken, tengereken túlra hordták…
  Eredj, ha tudsz.
  Ha majd úgy látod, minden elveszett:
  inkább, semmint hordani itt a jármot,
  szórd a szelekbe minden régi álmod;
  ha úgy látod, hogy minden elveszett,
  menj őserdőkön, tengereken túlra
  ajánlani fel két munkás kezed.
  Menj hát, ha teheted.
  Itthon maradok én!
  Károgva és sötéten,
  mint téli varjú száraz jegenyén.
  Még nem tudom:
  jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
  de itthon maradok.
  Leszek őrlő szú az idegen fában,
  leszek az alj a felhajtott kupában,
  az idegen vérben leszek a méreg,
  miazma, láz, lappangó rút féreg,
  de itthon maradok!
  Akarok lenni a halálharang,
  mely temet bár: halló fülekbe eseng
  és lázít: visszavenni a mienk!
  Akarok lenni a gyújtózsinór,
  a kanóc része, lángralobbant vér,
  mely titkon kúszik tíz-száz évekig
  hamuban, éjben,
  míg a keservek lőporához ér.
  És akkor…!!
  Még nem tudom:
  jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
  de addig, varjú a száraz jegenyén:
  én itthon maradok.

  Email címem: andici88@gmail.com
  Köszi a lehetőséget! :-)

  VálaszTörlés
 17. Szia! Az én egyik kedvenc versem:

  Szabó Lőrinc: Semmiért egészen

  Hogy rettenetes, elhiszem,
  De így igaz.
  Ha szeretsz, életed legyen
  Öngyilkosság, vagy majdnem az.
  Mit bánom én, hogy a modernek
  Vagy a törvény mit követelnek;
  Bent maga ura, aki rab
  Volt odakint,
  Én nem tudok örülni csak
  A magam törvénye szerint.

  Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
  Még nem szeretsz.
  Míg cserébe a magadénak
  Szeretnél, teher is lehetsz.
  Alku, ha szent is, alku; nékem
  Más kell már: Semmiért Egészen!
  Két önzés titkos párbaja
  Minden egyéb;
  Én többet kérek: azt, hogy a
  Sorsomnak alkatrésze légy.

  Félek mindenkitől, beteg
  S fáradt vagyok;
  Kívánlak így is, meglehet,
  De a hitem rég elhagyott.
  Hogy minden irtózó gyanakvást
  Elcsittithass, már nem tudok mást:
  Mutasd meg a teljes alázat
  És áldozat
  Örömét és hogy a világnak
  Kedvemért ellentéte vagy.

  Mert míg kell csak egy árva perc,
  Külön; neked,
  Míg magadra gondolni mersz,
  Míg sajnálod az életed,
  Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
  Halott és akarattalan:
  Addig nem vagy a többieknél
  Se jobb, se több,
  Addig idegen is lehetnél,
  Addig énhozzám nincs közöd.

  Kit törvény véd, felebarátnak
  Még jó lehet;
  Törvényen kívűl, mint az állat,
  Olyan légy, hogy szeresselek.
  Mint lámpa, ha lecsavarom,
  Ne élj, mikor nem akarom;
  Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
  Börtönt ne lásd;
  És én majd elvégzem magamban,
  Hogy zsarnokságom megbocsásd.

  (e-mail: ylt_reka@hotmail.com)

  VálaszTörlés
 18. Köszönöm mindenkinek a szebbnél szebb verseket. ma le is zárom a játékot. Hamarosan jövök a sorsolással

  És még egy vers, amit emailben kaptam. Sajnos nem tudta közzé tenni

  Az én kedvenc versem Petőfi Sándortól a Szeptember végén:

  Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
  Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
  De látod amottan a téli világot?
  Már hó takará el a bérci tetőt.
  Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
  S még benne virít az egész kikelet,
  De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
  A tél dere már megüté fejemet.
  Elhull a virág, eliramlik az élet...
  Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
  Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
  Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
  Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
  Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
  S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
  Hogy elhagyod érte az én nevemet?

  Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
  Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
  Én feljövök érte a síri világból
  Az éj közepén, s oda leviszem azt,
  Letörleni véle könyűimet érted,
  Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
  S e szív sebeit bekötözni, ki téged
  Még akkor is, ott is, örökre szeret!

  szabinaszegezdi@gmail.com

  VálaszTörlés

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Címkék